Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2006-2007)
Om godt koordinerte og tilrettelagte tilbud til familier med funksjonshemmede barn
Datert: 14.12.2006
Besvart: 16.01.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Familier med barn med funksjonshemning har ofte ekstra store utfordringer i hverdagen. Det er viktig å legge tilrette for at barnet ikke oppleves som en belastning, men at familien gis muligheter til leve et så normalt liv som mulig. Det krever gode hjelpe- og støtteordninger som er lett tilgjengelige. Dette gjelder helt fra familien får beskjed om at de venter et barn som er annerledes, og videre resten av livet. Foreldrene må gis mulighet til å velge ordninger som gjør at barnet med funksjonshemning har det godt, at det er rom for å ta seg av søsken, og at foreldrene får hentet seg inn og også gis mulighet til å være i jobb. Blant annet oppleves skolefritidstilbudet for større barn med funksjonshemning mange steder som mangelfullt.
Hva gjør statsråden for å sørge for godt koordinerte og tilrettelagte tilbud til familier med funksjonshemmede barn?

Les hele debatten