Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Interpellasjon nr. 41 (2006-2007)
Om initiativ til å lovregulere bruken av politimetodene infiltrasjon og provokasjon
Oversendt regjeringen: 23.01.2007
Besvart: 05.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Norsk politi har mange utfordringer. I visse kriminalsaker er det nødvendig med kontakt med kriminelle miljøer gjennom bruk av provokasjon og infiltrasjon. I dag reguleres bruken av provokasjon av Riksadvokatens rundskriv fra 2000. Riksadvokaten har også gitt regler om infiltrasjon i et rundskriv, men disse er klassifisert som fortrolig etter sikkerhetsinstruksen. Kampen mot organisert kriminalitet i Norge har gitt viktige resultater. Dette har skjedd på rettsstatens grunn med lovhjemlede metoder.
Ønsker nå statsråden å ta initiativ til å lovregulere bruken av politimetodene infiltrasjon og provokasjon?

Les hele debatten