Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 49 (2006-2007)
Om å bruke skattepolitikken for å stimulere til arbeid og sparing
Datert: 26.02.2007
Besvart: 08.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er nå stor knapphet på arbeidskraft i mange næringer, og mange steder er det flere ledige stillinger enn arbeidssøkere. Dette fører til produksjonsbegrensninger og lønnspress. Import av arbeidskraft har delvis hjulpet oss så langt. Nå strammes arbeidsmarkedene i Øst-Europa og i Sverige. Faren for norsk kostnadsøkning stiger. Det skaper press på både rente og valuta. Samtidig står altfor mange utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. For en del av disse vil det straffe seg økonomisk å gå fra trygd til arbeid. Moderniseringen av vårt økonomiske system, bl.a. gjennom skattereformen i 1992, innebar redusert bedrifts- og marginalskatt på arbeidsinntekter og stimulering til sparing. Skattereformen i 2003 videreførte dette. Regjeringen har fra høsten 2005 systematisk økt skattene og redusert insentivene til sparing.
Hvordan vil statsråden bruke skattepolitikken for å stimulere til arbeid og sparing?

Les hele debatten