Interpellasjon fra Olav Akselsen (A) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2006-2007)
Om kva som blir gjort for å sikra at bistandspengane kjem fram dit dei skal, og om å ha fokus på effektivitet og kontroll etter den sterke veksten i løyvingane
Oversendt regjeringen: 09.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av utviklingsminister Erik Solheim

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): I budsjettet for 2007 auka løyvingane til bistandsføremål med meir enn 2,2 milliardar til 20,75 milliardar kroner. Også føregåande år har det vore sterk vekst i desse løyvingane, og beløpet er om lag dobla dei siste 7 åra. Med ein slik auke er det ekstra viktig å ha fokus på effektivitet og kontroll, samt at pengane går til det som er føremålet.
Kva blir gjort frå statsråden si side for å sikra at bistandspengane kjem fram dit dei skal?

Les hele debatten