Interpellasjon fra Børge Brende (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 72 (2006-2007)
Om å styrke oljevernberedskapen, med henvisning bl.a. til petroleumsvirksomhet i Barentshavet og økende skipstrafikk langs kysten
Oversendt regjeringen: 16.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Petroleumsvirksomhet på norsk sektor i Barentshavet, fremtidig oljeutvinning i russiske havområder og i Nordvest-Russland og økende skipstrafikk langs kysten vår stiller norsk oljevernberedskap overfor nye utfordringer. Ny aktivitet og økende skipstrafikk gjør det nødvendig å styrke oljevernberedskapen. Kystverket slo nylig fast i en rapport at de mangler 200 mill. kr årlig for å kunne ivareta en forsvarlig oljevernberedskap i årene fremover. Statsråden har tidligere ment at oljevernberedskapen er god nok.
Med de nye opplysninger som er fremkommet fra Kystverket står statsråden fast ved at beredskapen er tilstrekkelig, og hvis ikke, når vil Regjeringen følge opp Kystverkets rapport og styrke oljevernberedskapen slik at den kan håndtere dagens og kommende års behov på forsvarlig vis?

Les hele debatten