Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2006-2007)
Om at man for meldingen om forholdet mellom stat og kirke må legge til grunn sammenhengen mellom Grunnloven § 2 og den konkrete utforming av det statlige kirkestyre i andre grunnlovsparagrafer
Oversendt regjeringen: 24.04.2007
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 14.05.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I debatten om stat og kirke hevdes det ofte at Grunnloven § 2 er å forstå som en allmenn "verdiparagraf" for kongeriket Norge. Både historisk og aktuelt er dette en lite treffende grunnlovsforståelse. Grunnlovens bestemmelser om statsformen, religionen og den utøvende statsmakt (Kap. A og B) utgjør et hele, der den prinsipielle bestemmelse om statens offentlige religion (§ 2) gir hjemmelen for den konkrete utforming av det statlige kirkestyre (§§ 4, 12, 16, 21, 22 og 27).
Vil statsråden se til at denne sammenheng blir lagt til grunn for utarbeidelsen av den kommende stortingsmelding om forholdet mellom stat og kirke, slik at Stortinget får et klart valg når det gjelder å avvikle eller opprettholde det statlige kirkestyre?

Les hele debatten