Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 80 (2006-2007)
Datert: 10.05.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I Soria Moria-erklæringen varslet Regjeringen at den ville trappe opp den norske sivile og militære deltakelsen i FNs fredsbevarende arbeid, med særlig vekt på Afrika. Regjeringen har tidligere varslet at Norge i sammen med Sverige, forbereder en innsats i en eventuell FN-styrke i Darfur i Sudan. FN karakteriserer situasjonen i Darfur som verdens verste humanitære krise, og behovene for nødhjelp og beskyttelse er enorme. Særlig er kvinner og barn de som rammes hardest. Det er derfor helt nødvendig at det internasjonale samfunnet opprettholder presset på myndighetene i Khartoum, og Norge på sin side må stå klar til innsats dersom en løsning skulle oppnås. Så langt har regjeringen i Sudan dessverre blokkert for en ren FN-operasjon, men har akseptert en støtte fra FN til Den afrikanske unions operasjon.
Hvordan vurderer statsråden utsiktene til å få på plass en løsning for en FN-innsats i Darfur?