Interpellasjon fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 82 (2006-2007)
Om manglende behandlingstilbud til pasienter med ulike typer spiseforstyrrelser
Oversendt regjeringen: 18.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det er fremdeles mangel på behandlingstilbud til pasienter med ulike typer spiseforstyrrelser, samtidig ser man at private behandlingsinstitusjoner og sykehus har ledig kapasitet. Manglende samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og RHF-enes økonomiske hensyn fører ofte til at disse pasientenes behov for behandling og oppfølging ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Det er også behov for økt satsning på forskning rundt årsaksforhold og behandling av spiseforstyrrelser. Dette gjelder både personer med anoreksi eller "matfobi", selektivt matinntak, og personer som av ulike årsaker har ekstrem overvekt med rett til helsehjelp.
Hva vil statsråden gjøre for at tilbudet til disse pasientgruppene skal bli forutsigbart og samtidig tilpasset hver enkelt sitt individuelle behov?

Les hele debatten