Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2007-2008)
Om å sikre at norske arbeidsplasser bedre håndterer kjemikalier og i større grad forhindrer helseskader
Datert: 18.06.2007
Besvart: 08.10.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I den senere tid har vi sett en rekke saker hvor det er knyttet alvorlig mangler til håndtering av kjemikalier på arbeidsplasser. Det har vært en lang rekke tilfeller av yrkesskader knyttet til kjemikalier og det avdekkes stadig nye områder hvor det er sannsynlighet for at kjemikaliebruk på arbeidsplassen har medført varige helseskader. Helseskader knyttet til kjemikaliebruk kan derfor være undervurdert. Trolig er en del arbeidsplasser preget av en arbeidskultur som i for liten grad tar hensyn til helsefarene knyttet til stoffene som håndteres. Alvorlig miljøskade kan også oppstå dersom kjemikalier ikke håndteres på riktig måte. Bedre informasjon om skadevirkninger knyttet til bruk av kjemikalier kan være en måte å forbedre håndteringen på arbeidsplassene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske arbeidsplasser bedre håndterer kjemikalier og i større grad forhindrer helseskader?

Les hele debatten