Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2007-2008)
Om å støtte opp under politiets arbeid med å håndtere psykiatriske pasienter i storbyene, og om det f.eks. i Oslo er aktuelt å stille akuttpsykiatrisk personale til rådighet for å bistå politiet
Oversendt regjeringen: 21.06.2007
Besvart: 18.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Politiet kommer ofte i kontakt med psykisk syke personer. Denne jobben er utfordrende og politiet gjør en stor innsats ved å håndtere psykiatriske pasienter, både gjennom oppdrag for psykiatrien og gjennom aktiv tjeneste. Dette er særlig en utfordring i de største byene.
Hva gjøres nå for å støtte opp under dette arbeidet i storbyene, og er det for eksempel i Oslo aktuelt å stille til rådighet akuttpsykiatrisk personale som kan rykke ut for å bistå politiets operative utetjeneste?

Les hele debatten