Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 13 (2007-2008)
Om å gi Stortinget tilstrekkelig informasjon om situasjonen i sikkerhetsbransjen og MC-klubbene, slik at man kan få gjennomført tiltak som kan kvele oppblomstringen av grov kriminalitet
Datert: 15.10.2007
Besvart: 03.12.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I løpet av det siste året har media gjentatte ganger avdekket misforholdet mellom den informasjonen Stortinget har fått om situasjonen i henholdsvis gråsonene i den private sikkerhetsbransjen og nå MC-gjengene. Regjeringen har over lengre tid gitt et inntrykk av at det meste er under kontroll hva MC-gjengene angår, mens man i forhold til sikkerhetsbransjen ser ut til å ha manglet både interesse for og evne til å få gjennomført tiltak som kan kvele en oppblomstring av grov kriminalitet knyttet til disse. Stortinget må fatte sine vedtak basert på reell informasjon om hvordan situasjonen er, men har de siste årene til dels blitt hensatt til å forholde seg til politisk retorikk og at statsrådens fokus har blitt spredd i alle retninger.
Hvorledes vurderer statsråden faren disse miljøene representerer, og hvordan vil han sørge for at den bevilgende myndighet gis tilstrekkelig informasjon som kan danne grunnlag for adekvate budsjetter?

Les hele debatten