Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2007-2008)
Om tiltak for å hindre at bruken av kokain og andre sentralstimulerende midler øker, og dermed forhindre at folk utvikler rusproblemer
Oversendt regjeringen: 29.10.2007
Besvart: 20.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Bruk av kokain ser ut til å øke i befolkningen. Måling av brukerdoser i kloakken tyder på at Oslo-borgere tar 8 000 brukerdoser kokain daglig, noe som tyder på et svært høyt forbruk. Antallet beslag øker. Oslo-politiet gjorde i fjor 708 kokainbeslag. Tollvesenet har beslaglagt dobbelt så mye kokain første halvår i år, sammenliknet med første halvår i fjor. Interesseorganisasjoner som LMS har opplevd økende pågang av henvendelser til støttetelefonen vedrørende bruk av kokain. Bruk av sentralstimulerende midler har store helsemessige og sosiale konsekvenser.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å hindre at bruken av kokain og andre sentralstimulerende midler øker, og dermed forhindre at folk utvikler rusmiddelproblemer?

Les hele debatten