Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 53 (2007-2008)
Om å forenkle regelverket for bruk av landbrukseiendommer til bolig eller fritidsbolig
Oversendt regjeringen: 19.12.2007
Besvart: 05.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I dag står flere titalls tusen bolighus på landbrukseiendommer tomme. Hver femte landbrukseiendom med bolighus er ubebodd. Situasjonen er verst i Nord-Norge og i tradisjonelle distriktsområder. Det er først og fremst eiendommer uten egen drift av jorden som er ubebodde. Et strengt regelverk rundt landbrukseiendommer bidrar til forfall og mørke vinduer. Regjeringen synes ikke å ha noen politikk som kan endre denne utviklingen i positiv retning.
Vil statsråden bidra til å forenkle regelverket for dem som ønsker å benytte landbrukseiendommer til bolig eller fritidsbolig?

Les hele debatten