Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 54 (2007-2008)
Om å utdype begrunnelsen for at plan for utbygging og drift for Troll Videreutvikling ikke godkjennes, samt departementets tilnærming til fremtidig ressursforvaltning
Oversendt regjeringen: 20.12.2007
Besvart: 26.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden meddelte 18. oktober 2007 at plan for utbygging og drift (PUD) for Troll Videreutvikling ikke ville godkjennes, selv 3 måneder før PUD var fremmet. Det avsluttet det største pågående investeringsprosjekt i Norge. Statsråden uttrykte frykt for redusert verdiskaping ved at økt uttak av gass på Troll ville gå på bekostning av oljeproduksjonen. Beslutningen ble gjort uten offentlig faglig eller politisk debatt, selv om den vil berøre andre prosjekt og fikk utenlandske reaksjoner. Flere spør seg om incentivstrukturen for petroleumsnæringen er riktig når statens oljeselskap, som Regjeringen har uttrykt store forventninger til, må overstyres av statens byråkrater for å oppnå en optimal verdiskaping. Det enorme avvik i anslaget fra Oljedirektoratet og oljeselskapene om tapt oljeproduksjon synliggjør behovet for flere fagmiljøer som kan utfordre hverandre.
Kan statsråden utdype begrunnelsen for beslutningen samt departementets tilnærming til fremtidig ressursforvaltning?

Les hele debatten