Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 58 (2007-2008)
Om Regjeringens fremtidige mål med forvaltningen av Statens Pensjonsfond - Utland
Datert: 17.01.2008
Besvart: 28.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er stor interesse for Statens Pensjonsfond - utland og dets forvaltning. Utgangspunktet har vært at forvaltningen skal sikre høyest mulig avkastning samtidig som grunnleggende etiske hensyn ivaretas gjennom de investeringer som skjer. Slike hensyn og hvor omfattende de skal være, er gjenstand for stor offentlig interesse og det er også stor grad av enighet om dette. Ifølge Dagens Næringsliv 25. oktober 2007 åpnet statsråd Erik Solheim på et seminar om "sosialistisk utviklingspolitikk" for at fondet i fremtiden bør vurderes brukt for politisk motiverte investeringer. Det vil i så fall representere en grunnleggende forandring av investeringsstrategien. Kristelig Folkeparti har tidligere utfordret Regjeringen på en videreutvikling av de etiske retningslinjene, men innenfor dagens målsetting med pensjonsfondet.
Hvilke fremtidige politiske mål har Regjeringen med forvaltningen av fondet?

Les hele debatten