Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 59 (2007-2008)
Om hvorvidt Forsvarets fireårsplaner fører til utydelighet om mål og retning internt i Forsvaret
Oversendt regjeringen: 30.01.2008
Besvart: 26.02.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I sitt foredrag i Oslo Militære Samfund den 7. januar 2008 sa statsråden at forsvarssektoren står overfor store utfordringer og at det må tas viktige valg. Statsråden uttrykte usikkerhet om det fortsatt er formålstjenlig at vi hvert fjerde år "kaster hele Forsvaret opp i luften og setter sammen bitene på nytt". Dagens modell med fireårssykluser gjør at Forsvaret må gjennomføre vedtatte omstillinger og arbeide med ny langtidsplan samtidig. Et moderne, effektivt og troverdig forsvar kan bare opprettholdes gjennom kontinuerlig utvikling.
Mener statsråden at det fører til utydelighet om mål og retning internt i Forsvaret, og hvordan tenker statsråden at det skal ivaretas uten faste planperioder?

Les hele debatten