Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 60 (2007-2008)
Om å sikre at Stortingets forutsetninger oppfylles slik at Follo ikke mister sitt nærpoliti, med bakgrunn i at politidistriktet planlegger å legge ned 10 lensmannskontorer
Datert: 30.01.2008
Besvart: 03.03.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Follo politidistrikt planlegger nå å legge ned 10 lensmannskontorer og dele politidistriktet inn i 3 regioner som et såkalt prøveprosjekt som skal evalueres etter mindre enn ett år. Forslaget begrunnes med at man ønsker økt innsats mot organisert kriminalitet og med "signaler" gitt fra Stortinget. Sannheten er imidlertid at bl.a. budsjettsituasjonen tvinger politidistriktet til dette. Lokalbefolkningen protesterer mot at det forebyggende arbeidet vil måtte lide og ikke minst mot en prosess som er udemokratisk, tilfeldig og som er i strid med Stortingets forutsetninger. Å legge ned 10 lensmannskontorer, hvor flere av kommunene er store i norsk sammenheng, hvor det skjer befolkningsvekst er ingen "justering", men en rasering av det forebyggende arbeidet som skjer i regi av politi.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Stortingets og statsrådens egne forutsetninger oppfylles slik at Follo ikke mister sitt nærpoliti?

Les hele debatten