Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 62 (2007-2008)
Om hvilke initiativ som er tatt for å bedre lærerutdanningen og sikre at styrene i institusjonene følger opp
Datert: 31.01.2008
Besvart: 07.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): NOKUTs evaluering av lærerutdanningen ble presentert i september 2006. Den vakte oppsikt med sin omfattende kritikk og avdekking av feil og mangler ved utdanningen. Daværende statsråd Djupedal varslet i debatter en "nasjonal dugnad" og skrev i pressemelding fra departementet den 22. september 2006 at "[...] vi må skjerpe kravene til lærerutdanningen. Dette arbeidet vil departementet umiddelbart starte opp, [...]" Medieoppslag i det siste har igjen satt fokus på utfordringene. Styrene/ledelsen ved institusjonene har ansvar for oppfølging av studienes innhold. I spørretimen onsdag 30. januar 2008 besvarte ikke statsministeren hvilke initiativ som er tatt for å sikre at de følger dette opp. Det er varslet en stortingsmelding i årsskifte 2008/2009, men det skulle ikke være noen grunn til å vente på denne for å rette på mangler ved dagens utdanning.
Hvilke initiativ er tatt overfor styrene for å bidra til en umiddelbar forbedring ved institusjonene?

Les hele debatten