Interpellasjon fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 64 (2007-2008)
Om å finne en løsning innenfor gratisprinsippet som gjør det mulig å unngå at turer i grunn- og videregående skole forsvinner eller privatiseres
Oversendt regjeringen: 08.02.2008
Besvart: 06.03.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Gratisprinsippet i grunnskolen har ført til færre turer og ekskursjoner i skolens regi, og tradisjonsrike internasjonale elevutvekslingsprogram kan forsvinne. Når det er forbudt å ta egenandel, begrenses mulighetene. Alt lovpålagt og obligatorisk skal være gratis, men det burde være lov å tilby spennende og lærerike aktiviteter utover det skolene er pålagt.
Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning innenfor gratisprinsippet som gjør det mulig å unngå at slike turer i grunn- og videregående skole forsvinner eller privatiseres?

Les hele debatten