Interpellasjon fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2007-2008)
Om å sørge for at det fortsatt skal være mulig med næringsdrift i områder rammet av offentlige vernetiltak
Oversendt regjeringen: 18.02.2008
Besvart: 08.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den private eiendomsretten og muligheter for fortsatt næringsdrift i områder som blir omfattet av offentlige vernetiltak er gjenstand for stadige konflikter og usikkerhet. Mange grunneiere opplever at med vernetiltak følger økonomisk tap og innskrenkede inntektsmuligheter. Lokalsamfunn og lokalt næringsliv opplever at vernetiltak hindrer lokal jobbskaping. Gode eksempler er sakene om vern av Trillemarka og forvaltningsplanen for Rondane.
Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å sørge for at det fortsatt skal være mulig med næringsdrift i områder rammet av offentlige vernetiltak?

Les hele debatten