Interpellasjon fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 73 (2007-2008)
Om å legge til rette for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet i Norges vassdrags- og energidirektorat
Datert: 27.02.2008
Besvart: 01.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Nylig sa direktør for konsesjons- og tilsynsavdelingen i NVE opp sin stilling. Årsaken var mangel på ressurser i avdelingen til å håndtere det store antallet søknader relatert til fornybar energiproduksjon. For liten saksbehandlingskapasitet i NVE har i lengre tid vært et kjent problem for energibransjen. Det har kommet frem at det kan ta inntil 5 år å få behandlet en konsesjonssøknad for mikro-, mini- og småkraftverk. Når det gjelder vindkraftprosjekter har det fremkommet påstander om at det kan ta opptil 20 år å konsesjonsbehandle alle søknader hos NVE. Dette er helt uakseptabelt. Konsesjonsbehandling av de saker som er tillagt NVE medfører ofte en svært arbeidskrevende prosess. Bemanningsressursene i NVE synes på ingen måte å stå i forhold til den store arbeidsmengden direktoratet nå har fått.
Spørsmålet blir derfor hvor raskt det er mulig å legge til rette for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet i NVE?

Les hele debatten