Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 74 (2007-2008)
Om å bidra til at en internasjonalt finner balansen mellom bistand og miljø, med bakgrunn i økende matvarepriser og mangel på mat med overgangen til miljøvennlige energiformer som biobrensel
Oversendt regjeringen: 04.03.2008
Besvart: 08.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): 26. februar 2008 hadde Financial Times en lederartikkel med overskriften: "Biofuels will not feed the hungry". Den setter på spissen en problemstilling som har preget media siden nyttår: Økende matvarepriser, subsidiering av matprodukter som kan benyttes til biobrensel, og en økende mangel på mat til verdens fattige og underernærte. Problemet forsterkes ved at dyrking av tradisjonelle matprodukter på store arealer fortrenges av vekster, som egner seg bedre for biobrensel. Det haster å finne en balanse mellom de ulike hensyn i dette sakskomplekset, som berører både bistand og miljø, kamp mot fattigdom og sult liksom overgang til miljøvennlige energiformer.
Hva vil Regjeringen gjøre for å bidra til at en internasjonalt ser sammenhengen mellom disse delproblemene og finner en slik balanse?

Les hele debatten