Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2007-2008)
Om når elektronisk ID er klar for lansering her til lands
Datert: 04.03.2008
Besvart: 03.04.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): En nasjonal eID er langt på vei en forutsetning for å videreutvikle trygge tjenester fra forvaltningen på Internett. Over 2 år etter at Regjeringen tiltrådte har statsråden fortsatt ikke klart å lansere en nasjonal eID. Heldigvis er det noen etater som jobber på egenhånd og har et godt tilbud på nett, f.eks. skatteetaten. Men på mange andre områder i det offentlige går det utrolig tregt. Den norske regjeringen burde lære av hvordan den danske regjeringen samarbeider med private om en nasjonal eID. I Danmark vant TDC det første anbudet og har én million brukere. Nå er et nytt anbud ute i Danmark, der TDC og bankene lager en felles løsning. Bankenes eID-løsning i Danmark har 3,2 millioner brukere. Også norske borgere forventer bedre og sikrere nettløsninger.
Når vil statsråden ha en elektronisk ID klar for lansering her til lands?

Les hele debatten