Interpellasjon fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 87 (2007-2008)
Om å verdsette eldre arbeidstakere bedre for å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft i fremtiden
Datert: 07.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Det er mangel på arbeidskraft i Norge. Summen av en rekke ordninger og rettigheter bidrar til at mange som ønsker å bidra, støtes ut av arbeidsmarkedet. Det er viktig å styrke innsatsen for et inkluderende arbeidsliv som bidrar til å bremse tidligpensjonering og utstøting. Innenfor mange sektorer er frafallet av høykompetent arbeidskraft stort, noe som vanskeliggjør opprettholdelse av høy kvalitet på viktige velferdstjenester. Ved fusjonen av Statoil og Hydro ble alle over 58 år tilbudt en sluttpakke som stimulerte seniorer til å slutte. Særaldersgrenser, en lukrativ AFP-ordning, statens ventelønnsordning, lovfesting av rett til redusert arbeidstid, er alle ordninger som bidrar til at eldre arbeidstagere forsvinner ut av arbeidslivet.
Hvordan mener statsråden at det skal være mulig å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft i fremtiden, om ikke eldre arbeidstakere verdsettes bedre mens de er i jobb?

Les hele debatten