Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2008-2009)
Om under- og feilernæring i eldreomsorgen, og hvordan man vil bidra til at situasjonen blir tatt på alvor
Oversendt regjeringen: 30.05.2008
Besvart: 14.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Påstanden fra lege Roald Strand om at vi forer dyra våre bedre enn eldre i Norge og at eldre sultes til døde er uhyrlig. Dessverre er det ikke første gang vi hører slike påstander. Allerede i 1993 tok stortingsrepresentant John I. Alvheim opp spørretimespørsmål til daværende helseminister Werner Christie, på bakgrunn av en rapport fra overlege Thomas Bøhmer, om hvilke tiltak han ville sette i verk for å bedre ernæringssituasjonen for mange eldre. Det kan virke som om svært lite er skjedd på dette området siden den gang. I Dagbladet den 29. mai kan man lese at under- og feilernæring har blitt rapportert i flere tiår gjennom undersøkelser av beboerne i sykehjem og sykehus, og statssekretær Arvid Libak innrømmer i dagens Dagblad at det har vært for lite fokus på dette området. Det er uverdig at syke og omsorgstrengende eldre mennesker sulter.
Hvordan vil statsråden nå bidra til at situasjonen blir tatt på alvor?

Les hele debatten