Interpellasjon fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2008-2009)
Om hvilke tiltak som er iverksatt på personvernfeltet for å redusere de negative konsekvensene av innhenting og bruk av personinformasjon
Datert: 23.09.2008
Besvart: 25.11.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Grunnleggende menneskerettigheter skal sikre og ivareta den enkelte borgers rettigheter og dennes integritet i forhold til statlig overgrep i et overvåkingssamfunn. Stadig kommer det ny kunnskap om og kjennskap til databaser med sensitiv personinformasjon om den enkelte av oss uten at vi som privatpersoner er blitt gjort kjent med omfanget, bruk og eventuell misbruk, og konsekvensen av bruk og distribusjon av slik informasjon.
Mener statsråden at dagens detaljerte informasjonsinnhenting på nær sagt alle samfunnsområder er nødvendig i et slikt omfang vi nå ser og forvaltes den slik at vi er sikret mot misbruk av informasjon, og hvilke tiltak har Regjeringen iverksatt på personvernfeltet for å redusere de negative konsekvensene av innhenting og bruk av informasjonen for innbyggerne?

Les hele debatten