Interpellasjon fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2008-2009)
Om å sikre at skoleverket på et tidlig tidspunkt greier å fange opp og hjelpe elever som er i risiko for å droppe ut i videregående skole
Datert: 23.09.2008
Besvart: 14.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Aftenposten viser den 22. september til tall fra Statistisk sentralbyrå som forteller at 35 pst. av innvandrerguttene i videregående slutter skolen for i stedet å jobbe, henge på gaten eller sove bort dagen. Én av fem etnisk norske gutter dropper ut, mens halvparten av de afrikanske guttene slutter skolen. Forskning viser dessuten at det generelt er slik at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter. "Drop out" er en av vår skoles store utfordringer. Årsakene kan være mange, men jeg ønsker å fremheve det faktum at både etnisk norske og innvandrerungdom må kunne norsk for å klare å følge med på skolen. Skolen skal dessuten være en arena hvor alle grupper skal ha likeverdige sjanser til å lykkes.
Hvordan vil statsråden sikre at skoleverket på et tidlig tidspunkt greier å fange opp og hjelpe de elevene som er i risiko for å droppe ut i videregående skole?

Les hele debatten