Interpellasjon fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2008-2009)
Om å styrke rammebetingelsene til norske bedrifter slik at disse kan oppnå vekst, skape inntekter til fellesskapet og trygge arbeidsplasser også i vanskeligere tider
Datert: 10.10.2008
Besvart: 13.11.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): NHOs konkurranseevnebarometer for 2008 viser at Norge har tapt terreng i forhold til våre viktigste handelspartnere siden 2005. Norge gjør det blant annet dårligere på de områdene som Stortinget gjennom handlingsregelen har bestemt seg for å satse på, nemlig infrastruktur, forskning og utdanning samt vekstskapende skattelettelser. Direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H. Brubakk, har i denne forbindelse uttalt at "Vi har ikke brukt de gode tidene, de fete årene, på å forberede oss på de dårlige". I årets måling oppnår Norge ingen plasseringer blant de tre beste på noen politikkområder og dårligst stilt er det på utdanning og kompetanse, der Norge er nest sist av de tolv rangerte landene.
Hva vil Regjeringen gjøre for å styrke rammebetingelsene til norske bedrifter slik at disse kan oppnå vekst, skape inntekter til fellesskapet og trygge arbeidsplasser også i vanskeligere tider?

Les hele debatten