Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2008-2009)
Om å bedre behandlingen av slagpasienter, da vi vet at det forekommer forskjeller i behandlingen ut ifra bosted, alder og ulike rutiner ved AMK-sentraler
Oversendt regjeringen: 03.11.2008
Besvart: 25.11.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Hvert år rammes 15 000 mennesker av hjerneslag. Utfallet avhenger av hvor raskt pasienten får spesialisert behandling med PET-scanning, intravenøs trombolysebehandling, stenting, katetre som trekker ut blodproppen o.l. Vi vet at det forekommer forskjeller i behandlingen ut i fra bosted, alder, ulike rutiner ved AMK-sentraler osv. Etter akuttfasen vil pasientens mulighet til å bli frisk avhenge av rehabiliteringstilbudet. På sykehus med egne slagenheter er komplikasjoner, som f.eks. frakturer og infeksjoner, betraktelig redusert. Slagpasienter må sikres god og tidlig behandling samt bedre oppfølging. Det må bli et mål at alle slagpasienter behandles ved egne slagenheter. Det må utvikles et nasjonalt kvalitetsregister som kan måle hvilken behandling som gis hvor, til hvilken tid og med hvilke rehabiliteringstilbud.
Hvordan vil statsråden arbeide for å bedre behandlingen til slagrammede?

Les hele debatten