Interpellasjon fra Finn Martin Vallersnes (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 34 (2008-2009)
Om hva som vil være Regjeringens synspunkter og prioriteringer i forbindelse med at FNs medlemsland på ny får anledning til å debattere "Responsibility to Protect"
Oversendt regjeringen: 15.01.2009
Besvart: 05.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): I 2009 forberedes det at FNs medlemsland på ny får anledning til å debattere "Responsibility to Protect", R2P, på bakgrunn av en rapport fra generalsekretæren. Nye erfaringer fra flere land har tydelig vist behovet for en videreutvikling, så vel konseptuelt som institusjonelt og politisk. I arbeidet med å gjøre R2P mer operasjonelt, gjenstår flere uklare spørsmål: Når og hvordan kan en intervenere, hva omfattes av forebygging, hvordan forhindre misbruk? Det er også spørsmål om hvilke ressurser FN trenger for å praktisere R2P.
Planlegger Regjeringen å bidra aktivt til dette arbeidet i FN, og hva vil være Regjeringens synspunkter og prioriteringer i den sammenheng?

Les hele debatten