Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 36 (2008-2009)
Om å rekruttere flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet
Datert: 20.01.2009
Besvart: 28.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Norge er et multietnisk samfunn. Hver tiende borger i Norge, hver fjerde innbygger i landets hovedstad og om lag 40 pst. av osloskolens elever har en annen bakgrunn enn etnisk norsk. Da er det viktig at vårt politi gjenspeiler dette samfunnet. Et politi hvor alle Norges farger er representert vil være en berikelse både for samfunnet og for politiet. Dette vil øke politiets kunnskaper og kontakt med borgerne med minoritetsbakgrunn, og minoritetenes tillit til politiet vil bli styrket. Statistikken viser at flere og flere unge mennesker med minoritetsbakgrunn velger å bli politi, men at utviklingen går tregt.
Hva mener statsråden kan gjøres for å rekruttere flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet?

Les hele debatten