Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2008-2009)
Om å sikre at fagskolene blir et reelt alternativ til annen høyere utdanning
Datert: 20.01.2009
Besvart: 24.02.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I 2003 ble fagskoleloven vedtatt, og loven ga et rammeverk for fagskolene. Loven ble endret i 2007. Fagskolene bygger på videregående opplæring, og gir kortere, yrkesrettede utdanninger på et halvt til to år. Utdanningene er altså et alternativ til utdanning ved universiteter og høyskoler. Fagskolene opplever imidlertid stor usikkerhet av flere årsaker. For det første er det fortsatt ingen finansieringsordning på plass for fagskolene. Den finansieringen som eksisterer, gjelder kun svært få typer fagskoler og er i hovedsak historisk betinget. For det andre skal dette, og et eventuelt fremtidig finansieringsansvar, flyttes fra staten til fylkeskommunene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fagskolene blir et reelt alternativ til annen høyere utdanning?

Les hele debatten