Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 47 (2008-2009)
Om Norges deltakelse i den forberedende komiteen for FNs rasismekonferanse i Genève i april, og hva som vil være Norges absolutte krav i arbeidet med et sluttdokument
Datert: 05.03.2009
Besvart: 02.04.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Norge deltar i den forberedende komiteen for FNs rasismekonferanse i Genève i april. Det har blitt reist spørsmål om Norge legitimerer en prosess som har som mål å svekke ytringsfriheten og innebærer en utilbørlig hets av Israel. I Stortinget 12. februar i år uttalte utenriksministeren om Norges linje: "Men selvsagt går det en grense. Som i alle forhandlinger kan det komme til et punkt der vi vil mene at ingen avtale eller ingen tekst er bedre enn en dårlig avtale eller en dårlig tekst." USA har nå valgt å trekke seg fra forberedelsene til konferansen, fordi retningen på arbeidet med sluttdokumentet "ikke kan reddes". Canada har tidligere trukket seg fra konferansen og flere av Norges nære allierte vurderer det samme.
Hva vil være Norges absolutte krav i arbeidet med et sluttdokument, og hva anser utenriksministeren som et punkt hvor ingen avtale eller tekst er å foretrekke?

Les hele debatten