Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2008-2009)
Om å sikre det videre omstillingsarbeidet innen psykiske helsetjenester
Datert: 12.03.2009
Besvart: 30.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Undersøkelser viser at det fortsatt gjenstår et arbeid med å desentralisere psykiske helsetjenester og endre behandlingskulturer og holdninger innen det psykiske helsevernet. Dette vil bl.a. ha konsekvenser for bruk av tvang. Dette var målene med opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er også behov for å satse ytterligere på lavterskeltilbud og tidlig intervensjon for å hindre utvikling til mer alvorlige psykiske tilstander.
Hvordan vil statsråden sikre det videre omstillingsarbeidet innen psykiske helsetjenester?

Les hele debatten