Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 49 (2008-2009)
Om å motvirke urettferdig ulikhet mellom aleneboende og de som lever sammen med noen
Oversendt regjeringen: 16.03.2009
Besvart: 27.04.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det leves ulike liv, heldigvis. Noen velger å leve sammen med noen og noen velger å leve alene hele livet. Andre lever alene i ulike faser i livet. Likevel ser vi at dagens politikk og regelverk i stor grad er tilpasset par og kjernefamilier. I SSBs rapport "Aleneboendes levekår" fra 2006 ser vi en tendens til at det vokser fram en ulikhet mellom aleneboende og de som bor sammen med noen andre, både når det gjelder helse, bolig og forbrukerspørsmål. Regjeringen Bondevik II varslet at det skulle komme en stortingsmelding om singelpolitikk våren 2006. Bakgrunnen var at man ville kartlegge de aleneboendes livssituasjon og vurdere tiltak knyttet til bokostnader, kommunale avgifter og endringer i skattesystemet.
Hva mener statsråden det bør gjøres for å motvirke urettferdig ulikhet mellom aleneboende og de som lever sammen med noen?

Les hele debatten