Interpellasjon fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2008-2009)
Om å styrke likviditeten og konkurranseevnen til skipsfartsnæringen, som er hardt rammet av finanskrisen
Oversendt regjeringen: 17.03.2009
Besvart: 31.03.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Den maritime klyngen i Norge står for om lag 100 mrd. kr i omsetning og har om lag 100 000 ansatte. Næringen er hardt rammet av finanskrisen med fallende etterspørsel, store likviditetsutfordringer, fallende skipsverdier og økende motpartsrisiko. Situasjonen kan få konsekvenser for mange norske arbeidstakere, ikke minst innen verftsindustrien. Regjeringens forslag om særnorsk overgangsordning til ny skipsfartsbeskatning er en betydelig ekstrabyrde. Næringen skal betale inn 1,4 mrd. kr pr. 15. april i år. Regjeringen har endret premissene for miljøfond tilbake til det opprinnelige opplegget. En måte å styrke næringens rammebetingelser vil være å gi en midlertidig utsettelse for innbetalingene, slik som har vært gjort på andre måter for øvrig næringsliv i forbindelse med finanskrisen.
Hva vil Regjeringen gjøre for å styrke likviditeten og konkurranseevnen til skipsfartsnæringen?

Les hele debatten