Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2008-2009)
Om hvordan statsråden vurderer forslaget om et offentlig tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester, ut fra helseeffekt for mor og barn og prioriteringshensyn
Oversendt regjeringen: 18.03.2009
Besvart: 27.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): På bakgrunn av anbefalinger fra to nasjonale konsensuskonferanser gis det i dag et offentlig tilbud om ultralydundersøkelse av gravide i uke 17-19. Representanter for Arbeiderpartiet har tatt til orde for å innføre et offentlig finansiert tilbud om ultralydundersøkelse før 12. uke. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i 2006 i oppdrag å vurdere effekt og diagnostisk verdi av ultralydundersøkelser i første og tredje trimester. I rapporten fra juni 2008 heter det i konklusjonen: "På bakgrunn av forskningslitteraturen finner vi ingen tilleggseffekt av å innføre rutinemessig ultralydundersøkelser i første eller tredje trimester." Det vises til at undersøkelse i første trimester er effektiv for å avdekke risiko for kromosomfeil, f.eks. Downs.
Hvordan vurderer statsråden forslaget om et offentlig tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester, ut fra helseeffekt for mor og barn og prioriteringshensyn?

Les hele debatten