Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 54 (2008-2009)
Om hva som er Regjeringens strategi for å sikre at bedriftene er sterkere og arbeidsplassene tryggere når vi kommer ut av finanskrisen
Oversendt regjeringen: 18.03.2009
Besvart: 04.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Norsk økonomi står foran store utfordringer som følge av finanskrisen. Det er ventet negativ vekst for første gang på 20 år i 2009 og arbeidsledigheten øker kraftig. Ifølge Aftenposten 7. mars er 350 000 arbeidsplasser truet. Regjeringen har økt skattene for mange små og mellomstore bedrifter i 2009, og i løpet av perioden er skattetrykket økt med om lag 11 mrd. kr for næringslivet. Konkurranseevnen er svekket hvert år under Stoltenberg II-regjeringen. Det gjør at mange bedrifter er dårlig rustet til å møte nedgangstider. I mange land er det nå fokus på hvordan man skal komme styrket ut av krisen ved å investere i kunnskap, forskning, infrastruktur og miljøtiltak. Regjeringen har primært vært opptatt av at tiltakene som settes inn, skal være midlertidige.
Hva er Regjeringens strategi for å sikre at bedriftene er sterkere og arbeidsplassene tryggere når vi kommer ut av krisen?

Les hele debatten