Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 59 (2008-2009)
Om å sikre nok politifolk og godt motiverte politifolk i perioden frem til 2012, da det vil komme ut større kull nyutdannede fra Politihøgskolen
Oversendt regjeringen: 26.03.2009
Besvart: 28.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Bemanningsutvalgets rapport legger til grunn at vi trenger 2 700 nye politistillinger og 1 000 sivile stillinger innen 2020 for å oppnå en akseptabel bemanning i politietaten. Økt opptak til politiutdanningen vil gi effekt fra 2012, men frem til da kreves andre tiltak for å sette politiet bedre i stand til aktiv kriminalitetsbekjempelse, herunder narkotika, organisert kriminalitet og den hverdagskriminaliteten som berører folk flest og skaper utrygghet hos mange. Fravær av dialog mellom regjering og politi bidrar nå til å forverre situasjonen i politiet ytterligere, og det er bekymringsfullt at ethvert forslag til løsning fra politiets side er blitt avvist av Regjeringen.
Hva er Regjeringens strategi for å sikre nok politifolk og godt motiverte politifolk i perioden frem til 2012, og inntil det kommer ut større kull nyutdannede fra Politihøgskolen?

Les hele debatten