Interpellasjon fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2008-2009)
Om hva Regjeringen vil gjøre for å motvirke fortsatt økte lønnsforskjeller, som ikke minst kan være en utfordring i et fattigdomsperspektiv
Oversendt regjeringen: 06.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Lønnsforskjellene har blitt større de siste årene, ifølge Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene. Rapporten fra Fordelingsutvalget bekrefter dette. Økte lønnsforskjeller kan være problematisk fordi det kan svekke den grunnleggende følelsen av tillit og samhold mellom innbyggerne, noe som viser seg å være avgjørende for samfunnsutviklingen når det gjelder forhold som kriminalitet, utdanningsnivå, helse og generell trivsel og livskvalitet. Økte lønnsforskjeller kan ikke minst være en utfordring i et fattigdomsperspektiv, fordi flere kan føle at man faller utenfor samfunnet ved at man ikke har råd til å delta i ulike aktiviteter på linje med andre. Dette handler med andre ord om den grunnleggende samfunnsutviklingen og kampen mot fattigdom.
Hva vil Regjeringen gjøre for å motvirke fortsatt økte lønnsforskjeller?

Les hele debatten