Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2008-2009)
Om å granske anklager om krigsforbrytelser i Burma og sikre nødvendig humanitær adgang til konfliktområder, samt å sikre at norsk burmapolitikk har et tydelig menneskerettighetsfokus
Datert: 14.05.2009
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 02.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Situasjonen i Burma er ytterst alvorlig. I Øst-Burma nektes FN og internasjonale humanitære organisasjoner adgang og sivilbefolkningen nektes grunnleggende rettigheter, ikke minst de internt fordrevne. Blant annet Amnesty anser at man kan snakke om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Grepet strammes også om opposisjonen og dens leder Aung San Suu Kyi. Utviklingsministeren har varslet en kursendring i norsk burmapolitikk med økt fokus på å skape økonomisk utvikling og på fremvekst av en burmesisk middelklasse.
Hvilke skritt vil Regjeringen ta for å få nedsatt en internasjonal granskingskommisjon på anklagene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og sikre nødvendig humanitær adgang til Burmas konfliktområder, og hvilke føringer vil Regjeringen legge for å sikre at Norges dialog om og med Burma og norsk burmapolitikk har et tydelig menneskerettighetsfokus?

Les hele debatten