Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 69 (2008-2009)
Om den nye russiske sikkerhetsstrategien og den videre utviklingen i forholdet mellom Russland og Vesten, inklusive Norge, sett i lys av Russlands sikkerhets- og forsvarspolitikk
Oversendt regjeringen: 19.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Russlands nasjonale sikkerhetsråd la 14. mai frem en ny sikkerhetsstrategi for landet. Strategien har fått en blandet mottagelse og inneholder det norske forskere har omtalt som en "mer aggressiv militærpolitikk" i forhold til Russlands naboland og i Arktis. Omtrent samtidig med fremleggelsen av sikkerhetsstrategien holdt utenriksminister Sergej Lavrov en profilert tale ved Carnegie Endowment i Washington D.C. om forholdet mellom Russland og USA.
Hva er utenriksministerens vurdering av den nye russiske nasjonale sikkerhetsstrategien, og hvordan ser han den videre utviklingen i forholdet mellom Russland og Vesten, inklusive Norge, i lys av den nye strategien og andre utviklingstrekk i Russlands sikkerhets- og forsvarspolitikk?

Les hele debatten