Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 7 (2009-2010)
Om hvilke konkrete innspill Regjeringen har til handlingsplanen for EUs arbeid på justis- og innvandringsfeltet
Oversendt regjeringen: 30.10.2009
Besvart: 04.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Det såkalte Stockholmsprogrammet skal vedtas på EU-toppmøtet 10. desember, og er en handlingsplan for EUs arbeid på justis- og innvandringsfeltet de neste fem årene. Et viktig element i planen er en sterkere samordning av EU-landenes ulike system for håndtering av asylsøknader og mottak av asylsøkere. Dette er et viktig initiativ, og det vil også få konsekvenser for Norge. Høyre etterlyste allerede i sesjonen 2007-2008 en stortingsmelding om norsk asyl- og innvandringspolitikk i europeisk perspektiv. Denne stortingsmeldingen er fortsatt ikke kommet. Innspillene som ble sendt fra Regjeringen om Stockholmsprogrammet tidlig i oktober har sin hovedvekt på å få forståelse for Norges posisjon som EØS- og Schengen-medlem, og inneholder få substansielle politiske innspill.
Hvilke konkrete innspill vil Regjeringen spille inn til den europeiske handlingsplanen som skal utarbeides i 2010, og hvordan vil Stortinget bli involvert i dette?

Les hele debatten