Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2009-2010)
Om å lage en handlingsplan med tiltak for å sikre mennesker med ME, kronisk utmattelsessyndrom, et forsvarlig helse- og omsorgstilbud
Oversendt regjeringen: 18.12.2009
Besvart: 02.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mange mennesker som har ME, kronisk utmattelsessyndrom, får ikke den hjelpen de trenger, hverken fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eller i spesialisthelsetjenesten. Utfordringen for denne gruppen pasienter, er at de dårligste ikke tåler å forflytte seg eller å forholde seg til andre mennesker. Dette gjør det svært utfordrende å behandle dem. Mange trenger å få behandlingen der de bor. Det har vært iverksatt noen tiltak rettet mot denne pasientgruppen de siste årene. Dessverre er likevel tilbakemeldingene fra pårørende til disse pasientene at situasjonen er vanskelig. Satsing på ambulante team med spesiell kompetanse på ME, som kan nå pasienter i hele landet, er ett av flere tiltak som bør vurderes.
Vil statsråden lage en handlingsplan med tiltak for å sikre mennesker med ME et forsvarlig helse- og omsorgstilbud?

Les hele debatten