Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 26 (2009-2010)
Om hvilke virkemidler som har vist seg egnet til å fremme trosfrihet og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å styrke Norges og relevante internasjonale organers arbeid
Datert: 18.12.2009
Besvart: 11.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I mange land utsettes mennesker for alvorlige overgrep på grunn av sin religiøse tro. En spesiell utfordring er retten til å skifte tro. Grove brudd på denne grunnleggende menneskerettigheten skjer i mange muslimske land, mens økende religiøs nasjonalisme fører til drap og andre overgrep mot religiøse minoriteter i andre land – som India og Sri Lanka. Høsten 2008 ble mer enn 50 000 kristne drevet på flukt, 5 000 bygninger eid av kristne ødelagt og om lag 130 kristne ble drept på en måned i den indiske delstaten Orissa.
Hva er status for trosfriheten internasjonalt i dag; hvilke virkemidler har vist seg egnet til å fremme trosfrihet og i hvilken grad har Norge bilateralt og gjennom internasjonale organisasjoner prioritert trosfriheten i senere år, og hvilke tiltak bør nå gjennomføres for å styrke Norges og relevante internasjonale organers arbeid for denne menneskerettigheten?

Les hele debatten