Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 30 (2009-2010)
Om å ta initiativ til en ny og bred kritisk gjennomgang av oppfølgingen av dyreholdet, med bakgrunn i at det er avdekket kritikkverdige forhold i pelsdyrnæringen
Oversendt regjeringen: 13.01.2010
Besvart: 11.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): For kort tid tilbake ble det avdekket kritikkverdige forhold på norske pelsdyrfarmer. Dette har ført til at ulike initiativ er blitt tatt fra Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet. Forholdene i pelsdyrnæringen reiser spørsmålet om flere sider av oppfølgingen av norsk dyrehold krever en kritisk gjennomgang. Flere peker på at det i dag finnes alternativer tilgjengelige som kan styrke dyrs velferd, men som av ulike årsaker ikke tas i bruk i dyreholdet. Vi har også sett eksempler på at uklare ansvarsforhold i forvaltningen kan føre til at det offentliges håndtering av mishandlingssaker fremstår som passiv. Målet med en kritisk gjennomgang av dyreholdet må være å styrke dyrs levevilkår, og å forhindre at dyr utsettes for unødvendige lidelser.
Vil statsråden ta initiativ til en ny og bred kritisk gjennomgang av oppfølgingen av dyreholdet i Norge?

Les hele debatten