Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2009-2010)
Om å bidra til økt lokalt selvstyre i ny forskrift om forvaltning av strandsonen, med henvisning til at landets kystkommuner ber om en mer fleksibel tolkning av regelverket
Oversendt regjeringen: 18.01.2010
Besvart: 18.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I påvente av utarbeidelse av endelig forskrift har ulike statsråder vist ulike vurderinger i media.
Hvordan vil statsråden følge høringsuttalelsene fra landets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning av regelverket og som protesterer mot å bli inkludert i samme kategori som Indre Oslofjord i forhold til utbyggingsbegrensninger, vil statsråden i tillegg bidra til økt lokalt selvstyre i forbindelse med ny forskrift eller vil forskriften øke fylkesmannens makt overfor innbyggere og lokaldemokrati, og når ser statsråden det som sannsynlig at ny forskrift vil komme?

Les hele debatten