Interpellasjon fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2009-2010)
Om kreftforskningens rammevilkår og hvorvidt det finnes mer hensiktsmessige måter å benytte ressursene på, f.eks. ved å samle kreftkirurgi færre steder, opprette flere kvalitetsregistre og lansere flere kreftscreeningsprogrammer
Oversendt regjeringen: 26.01.2010
Besvart: 18.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Kreft har passert hjerte-/karsykdommer som den hyppigste dødsårsak for mennesker under 80 år. Norge har et helsevesen i verdenstoppen, men for hva en så alvorlig folkesykdom angår, plikter vi likevel jevnlig å debattere politisk om det for eksempel kan gjøres mer for å avdekke kreft tidlig, om det finnes enda mer hensiktsmessige måter å benytte ressursene på som kan bidra til at flere overlever, og om kreftforskningen har hensiktsmessige rammevilkår. Mange kreftoperasjoner krever samlet ekspertise.
Hva er status for arbeidet med å samle kreftkirurgi færre steder, ser statsråden positivt på å opprette flere kvalitetsregistre under Kreftregisteret, og hvilke refleksjoner har statsråden rundt debatten om å lansere flere kreftscreeningsprogrammer, for eksempel for å avdekke lunge- og tykktarmskreft tidligere enn i dag?

Les hele debatten