Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2009-2010)
Om å sikre at pasientenes rettigheter til behandling blir ivaretatt, med bakgrunn i at flere henvendelser tyder på at det i sykehusene brukes ulike metoder for å forskyve de tidsfrister som pasientrettighetsloven fastsetter
Datert: 25.01.2010
Besvart: 02.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): VG har i en serie avdekket at det er manipulert med datoene for innkalling for pasienter til undersøkelse og behandling ved et av våre helseforetak. Denne saken har satt søkelyset på at helseforetak kan ha en økonomisk interesse av å svekke pasientens rettigheter til behandling og undersøkelse etter de tidsfrister som pasientrettighetsloven fastsetter. Flere henvendelser tyder på at det i sykehusene brukes ulike metoder for å forskyve tidspunktet der tiden begynner å løpe mot at pasienten utløser rettighet til å få undersøkelse eller behandling ved et annet offentlig eller privat sykehus. Dette kan skyldes at bestiller- og utførerrollen ikke er tilstrekkelig skilt i dagens system.
Hvilke systemendringer vil statsråden foreslå for å sikre at pasientenes rettigheter blir ivaretatt?

Les hele debatten