Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 40 (2009-2010)
Om krigen mellom Hell's Angels og gjenger med innvandrerbakgrunn i København, og hvorledes statsråden vurderer Norges beredskap i forhold til å håndtere liknende situasjoner
Datert: 29.01.2010
Besvart: 11.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Krigen mellom Hell's Angels og gjenger med innvandrerbakgrunn i København har krevd flere menneskeliv i 2009. Politiet tror at bandekrigen startet som krangel om salg av narkotika, men at det har utviklet seg til også å gjelde andre typer kriminalitet, som menneskehandel og bestikkelser. Norge har til nå vært forskånet for en sammenlignbar situasjon, men det er grunn til å advare mot at vårt lille, rike land i fremtiden kan risikere de samme forholdene her. Norske myndigheter reagerte adekvat i etterkant av NOKAS, men har kommet på etterskudd i forhold til organisert vinningskriminalitet. Det er grunn til å tro at importen av denne form for kriminalitet kan medføre flere og grovere voldsepisoder fremover.
Hvorledes vurderer statsråden Norges beredskap i forhold til å håndtere liknende situasjoner som de man gjennom tid har sett utvikle seg i vårt naboland Danmark i forhold til de pågående "bandekrigene" der?

Les hele debatten